3.050 Km 1942-2216

Km percorridos: 274
Km totais: 2216
Bebida consumida: 1100 cc. (4 cc/km)
Diuresis: normal
Incidencias:
Suso decidíu retirar outros tres litros de auga.
Hoxe diluvióu toda a tarde.
Fotos e video: Moncho Vivero

Comentarios

Entradas populares de este blog

Tres son diez

Actividades realizadas en el primer semestre de 2016

400 Km sin pan ni agua (2)