3.050 Km 1942-2216

Km percorridos: 274
Km totais: 2216
Bebida consumida: 1100 cc. (4 cc/km)
Diuresis: normal
Incidencias:
Suso decidíu retirar outros tres litros de auga.
Hoxe diluvióu toda a tarde.
Fotos e video: Moncho Vivero

Comentarios

Entradas populares de este blog

Actividades realizadas en el primer semestre de 2016

400 Km sin pan ni agua (2)

Actividades realizadas en el segundo semestre de 2015